ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 12:06:53  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เผย"ครงการป่าชุมชนจะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เผย"ครงการป่าชุมชนจะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เผย "ครงการป่าชุมชน จะช่วยให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของตนเอง ทำให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้ ไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าไม้ลงได้

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ยังคงมีความรุนแรง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งบางพื้นที่มีความยากลำบากในการเข้าดับไฟ ประกอบกับเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าในจังหวัดแพร่ มี 2 หน่วย รวม 16 นาย ต้องดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดแพร่กว่า 2,200,000 ไร่ ต้องสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกว่า 2,200,000 ไร่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีส่วนหนุ่งที่ได้รับการดูแลจากพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่อยู่ติดกับป่า จัดตั้งเป็นป่าชุมชนถึง 407 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 266,000 ไร่ เป็นการทำให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้ ไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ลงได้ โดยขณะนี้ร่างพระราชบัญป่าชุมชน พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้ง 3 วาระแล้ว รอเพียงขั้นตอนการทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า ใช้ประโยชน์จากป่าได้ สามารถตั้งกฎกติกาในการดูแลป่าชุมชนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย จึงทำให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ตามแนวทาง “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยในช่วงบ่ายวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้แทนป่าชุมชนของจังหวัดแพร่เพื่อรองรับพระราชบัญญัติป่าชุมชน และมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎรในการตรวจราชการ การดำเนินงาน “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” ของจังหวัดแพร่อีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738