ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 12:08:23  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมฉีดพ่นน้ำที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาการคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมฉีดพ่นน้ำที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาการคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมฉีดพ่นน้ำที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อลดหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาการคมนาคมทางอากาศ

เช้าวันนี้ (16 มี.ค.62 ) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ควบคุมการพ่นละอองน้ำที่บริเวณท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยตนเอง พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ระดมกำลังฉีดตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำและตามเส้นทางคมนาคมสายหลักๆในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากภาวะหมอกควันไฟป่าในอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง และทำให้การจราจรทางอากาศในบางวันมีปัญหา เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ ดังนั้นเพื่อการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จ จึงต้องมีการระดมฉีดพ่นน้ำติดต่อกันหลายๆวันตามสถานที่หลักๆของจังหวัด เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง หมอกควันไฟป่า และเพื่อให้ชาวแม่ฮ่องสอนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ซึ่งวันนี้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1(เชียงใหม่) ได้รายงานว่า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. มีค่า pm 2.5 เท่ากับ 95 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง และควรสวมหน้ากากอนามัย N95 และเฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738