ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 12:24:43  
กกต.แพร่ แจ้งเตือนผู้สมัครและประชาชนระวังการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
กกต.แพร่ แจ้งเตือนผู้สมัครและประชาชนระวังการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ แจ้งเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียง รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังการกระทำที่อาจผิดกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งการหาเสียง และการจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุรา ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคมนี้

นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกระเบียบว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง พ.ศ.2562 โดยในการหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง หรือผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือผู้ใด ดำเนินการแจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือใช้พาหนะต่าง ๆ ที่ติดป้ายหาเสียง หรือใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง และบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งกลาง หรือบริเวณอื่นที่จะทำให้ผู้ที่อยู่ในที่เลือกตั้งกลาง รับรู้ รับทราบข้อมูล หรือเป็นการรบกวน

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ยังห้ามมิให้ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง คือตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 จึงขอให้ประชาชนและสถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ระมัดระวังการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ หรือสายด่วน กกต. หมายเลข 1444

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 273

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738