ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 12:52:00  
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัด
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัด
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัด

วันนี้ (15 มี.ค.62) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานมาตลอดช่วง 2 ปีของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ การประชุมครั้งนี้มีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เชียงใหม่ Smart City 2020” และหัวข้อ “ส่องกล้อง มองโอกาส เจาะตลาดการค้าและโลจิสติกส์บนเส้นทาง R3A” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับทราบข้อมูลประเด็น ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา 41 ปี มีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สมาชิก เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 318

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738