ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 13:46:55  
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาผู้สูงอายุ ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สาม
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาผู้สูงอายุ ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สาม
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาผู้สูงอายุ ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สาม

เวลา 10.00 น.วันนี้ (16 มีค.62) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุของเทศบาลนครเชียงราย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับกลุ่มผู้สูงอายุถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งในนั้นมีความรู้อยู่มากมายให้ศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้ทันสมัย พัฒนาการทำมาหากินในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร การประกอบอาชีพ การค้าขาย พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อการใช้เทคโนโลยีให้เต็มประโยชน์
โดยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้ นอกจากดูแลประชาชนในปัจจุบันแล้ว ยังวางอนาคตเพื่อดูแลคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปในภายหน้าด้วย ในด้านการเกษตร แหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญ รัฐบาลต้องการให้รวมตัวกันทำการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อที่จะสามารถดูแลในด้านของแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตได้ง่ายขึ้น นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย และให้คำแนะนำการพัฒนาฝีมือ การขยายตลาด และการต่อยอดผลผลิตให้รองรับความต้องการของตลาดด้วย
สำหรับมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามอัธยาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรี มีกำลังใจในการดำเนินขีวิตอย่างเป็นสุข พัฒนาผู้สูงอายุให้มีองค์ความรู้ พึ่งตนเองได้และเป็นเสาหลักของสังคม

ข่าวโดย : วรางคณา อุ่นบ้าน สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 240

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738