ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 13:50:23  
จังหวัดลำปางจัดอบรม เพื่อขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดลำปางจัดอบรม เพื่อขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
จังหวัดลำปางจัดอบรม เพื่อขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้ (16 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ โดยมีข้าราชการจากทุกส่วนราชการ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 32 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรอิสระและองค์กรภาคเอกฃน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา
การอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้ รวม 2 รุ่น ๆ ละ 1,000 คน จังหวัดลำปาง ได้เชิญวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/61 “เป็นเป้า เป็นแม่พิมพ์) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย การปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นต้น

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 203

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738