ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 14:17:38  
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง
แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง
พล.ท.สุภ"ชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่า พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวานนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 และ ผู้อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค(ส่วนหน้า) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมดูสถานการณ์พื้นที่ เพื่อติดตามและรับทราบผลปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 32 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวทางมาตรการ การป้องกันและแก้ไข ซึ่งทุกหน่วยได้บูรณาการปฏิบัติการมาตั้งแต่แรกเริ่ม เมื่อเข้าสู่หน้าแล้ง โดยได้พยามดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาหรือให้มีการเผาในพื้นที่น้อยที่สุด โดยการปฏิบัติได้เน้นหลักการทำงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู พร้อมวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 104 ตำบล ใน 13 อำเภอ
พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งในจังหวัดลำปางและในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเสียสละปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันที่จังหวัดได้วางแนวทางไว้อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ ด้านการบริหารจัดการแผน ได้แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และต้องทำการบูรณาการแผนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดในทางปฏิบัติ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดความยั่งยืน ควรทำการประชาสัมพันธ์เข้าถึงตัวประชาชนชาวบ้านในทุกๆ ชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายของการมีส่วนร่วมโดยอาศัยผู้นำพื้นที่เป็นคนกลางประสาน ทำการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านเห็นถึงผลประโยชน์อันน้อยนิดที่ได้จากการเผาป่า แต่ต้องแลกกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาล

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738