ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 14:44:27  
กกต.ลำปาง ตรวจความพร้อมของสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง ก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม
กกต.ลำปาง ตรวจความพร้อมของสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง ก่อนการเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม
กกต.ลำปาง ตรวจความพร้อมของสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งทั้ง 4 แห่ง ก่อนมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ทั้ง 4 แห่ง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และเปิดเผยว่า จังหวัดลำปางมีประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 11,294 คน และขอเชิญชวนประชาชนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารหอประชุมโรงเรียนเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 4,368 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อาคารหอประชุมอำเภองาว มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 352 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 6,109 คน และ เขตเลือกตั้งที่ 4 อาคารหอประชุมอำเภอเถิน มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 465 คน
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ควรเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนไปให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ได้ทางแอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ใน App store ในระบบ iOS และ Play Store ในระบบ Andriod หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กกต.1444

ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738