ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 14:50:03  
กกต.ลำปาง พร้อมรับประชาชนผู้ขอใช้สิทธิล่วงหน้า ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต 17 มี.ค. 62
กกต.ลำปาง พร้อมรับประชาชนผู้ขอใช้สิทธิล่วงหน้า ลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต 17 มี.ค. 62
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมจัดสถานที่สำหรับใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 เพื่อรองรับผู้ใช้สิทธิในพื้นที่กว่า 11,000 คน โดยขอเชิญชวนผู้ลงทะเบียนออกมาแสดงตนใช้สิทธิแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ภาพเต็นท์ผ้าใบขนาดใหญ่จำนวนกว่า 10 หลัง พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นับร้อยชุด ที่ได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง นับเป็นจุดหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง (กกต.ลำปาง) ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อจะให้เป็นสถานที่สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งของจังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็น 1 ใน 4 ของหน่วยเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทั้งหมด
โดยจังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมจำนวนทั้งหมด 11,294 คน มีหน่วยเลือกตั้งนอกเขต รวม 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร, หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อาคารหอประชุมอำเภองาว, หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยเลือกตั้งที่ 4 อาคารหอประชุมอำเภอเถิน ซึ่งขณะนี้หน่วยเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งทุกแห่ง ทางสำนักงาน กกต.ลำปาง ได้มีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยเสร็จสิ้นแล้ว โดยพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ ที่จะได้ออกมาใช้เสียงกากบาทลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้ (17 มีนาคม 2562)
โดยนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.ลำปาง ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ว่า สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องของการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามปกติที่กำหนดไว้ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ ซึ่งผู้ที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งไว้แล้ว จะต้องมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวันพรุ่งนี้ (17 มีนาคม 2562) ในช่วงระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยหากพ้นกำหนดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะเสียสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และไม่สามารถที่จะนำสิทธิไปใช้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม ได้อีก โดยผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.ลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียง ขอให้ได้จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารหลักฐานที่ทางหน่วยงานราชการออกให้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนอยู่ มาให้พร้อม และถ้าจะให้สะดวกรวดเร็วขอให้ผู้มาใช้สิทธิได้ทำการตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิมาก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้แสดงตนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ขอรับบัตรลงคะแนนเสียงไปลงคะแนนในคูหาได้ทันที ก็จะทำให้การบริการใช้สิทธิออกเสียงเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิได้ล่วงหน้าผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชั่น “Smart Vote” ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจำนวนมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 274

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738