ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 14:50:06  
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมยุทธการสยบไฟป่า ส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมยุทธการสยบไฟป่า ส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ส่งตัวเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนมากยิ่งขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและจับกุมผู้ฝ่าฝืนที่เผาในที่"ล่งทุกประเภท

ที่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยุทธการสยบไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน พร้อมด้วยพร้อมนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า เครือข่ายอาสาสมัครไฟป่า เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครป้องกันและรักษาดินแดนรวม กว่า 500 คนเข้าร่วม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าปกคลุมในพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรมี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเชียงใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการลาดตระเวนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามผู้ที่จะเข้าไปเผาป่า
ในการนี้ ผู้ว่าฯ ได้มอบภารกิจ และส่งตัวเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำขอความมือจากประชาชนให้หยุดเผาป่า โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้นมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน จำนวนมาก ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สวท.ชม
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 210

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738