ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มีนาคม 2562 / 14:05:03  
จังหวัดน่าน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน"ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดน่าน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน"ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดน่าน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน"ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (21 มีนาคม 2562) ที่ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญญา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน และเพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนองาน เข้าประกวดจังหวัด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้ ทางจังหวัดน่าน จะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ครบทั้ง 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทชุมชนส่วนภูมิภาค ประเภทสถานประกอบการ ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวะ - อุดมศึกษา และประเภทเรือนจำ หรือทัณฑสถาน สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (2561) พบว่า การดำเนินงานของ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนจังหวัดน่านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการรวมพลใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE สีม่วงขลิบเหลือง ซึ่งถือเป็นสีเสื้อประจำจังหวัดน่าน ในทุกวันพุธ เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด และผลจากการรณรงค์ทำให้ จังหวัดน่าน มีเงินกองทุน ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานดังกล่าว กว่า 5 แสนบาท เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการทำงานปีนี้ด้วย

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738