ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2562 / 11:17:07  
ประเพณีสงกรานต์ 2562 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”
วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้ น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธไมตรี โดยการกำหนดวันสงกรานต์จะอยู่ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี ซึ่ง ทั้ง 3 วันจะมีชื่อเรียกเฉพาะ ดังนี้

1. วันที่ 13 เมษายน เรียกวัน มหาสงกรานต์ (หรือวันสังขารล่อง) หมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราศีเมษ อีกครั้ง 2. วันที่ 14 เมษายน เรียก วันเนา หมายถึง วันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าอยู่ราศีเมษเรียบร้อยแล้ว 3. วันที่ 15 เมษายน เรียกวันเถลิงศก หรือวันขึ้นศก คือวันที่เริ่มจุดเปลี่ยนศักราชใหม่ นอกจากวันสงกรานต์จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างอื่นด้วย คือ วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่ 14 เมษายน ของทุก เป็นวันครอบครัว จากความสำคัญดังกล่าว รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์คล้าย ๆ กัน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ โดยปีนี้ ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ซึ่งหมายถึง 1. “สงกรานต์วิถีไทย” โดยส่งเสริมให้จังหวัดต่าง ๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนาธรรม ร่วมสืบสานประเพณีเน้นวิถีวัฒนธรรม ชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 2. “ใช้น้ำคุ้มค่า” เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแล้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด 3. “ทุกชีวาปลอดภัย” โดยขอความร่วมมือภาคเอกชน กำหนดเวลาเปิด-ปิดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดและรณรงค์เมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ มีน้ำใจให้กัน เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย รัฐบาลจึงได้กำหนด “แผนบูรณณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562” เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยตามแนวทาง “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ซึ่งช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 หรือ 7 วันอันตราย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติผ่าน 7 มาตรการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน - ด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง - ด้านสังคมและชุมชน - ด้านการสร้างการรับรู้และจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยทางถนน - ด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ 2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 7. มาตรการบริหารจัดการ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการรักษาวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เตรียมร่างกายให้พร้อม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อให้สงกรานต์นี้เป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มและความสุขสำหรับทุกคน ...............................................

ข่าวโดย : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 1281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738