ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2562 / 13:16:21  
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 วันแรก (11-12 เมษายน 2562)

วันนี้ (12 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมรับทราบรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ 2 วันแรก คือ วันที่ 11 และ 12 เมษายน 2562 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สะสม 31 ครั้ง บาดเจ็บ 32 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ คือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และขับรถย้อนศร พฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ รถกระบะ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เวลา 16.00 – 20.00 น. ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง รองลงมาคือ อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร และ อำเภองาว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการอย่างเข้มข้นในพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งให้ควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ให้มีการตรวจสภาพรถและความพร้อมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและการใช้ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาทก่อนออกปฏิบัติหน้า และมอบหมายให้สื่อทุกสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างเข้มข้น เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738