ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2562 / 21:35:44  
จ.ลำปาง วางมาตรการเข้มดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
จ.ลำปาง วางมาตรการเข้มดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
จังหวัดลำปางวางมาตรการเข้มดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำ ด่านชุมชน เฝ้าระวังป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร) ประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้มอบนโยบายผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางจึงประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณที่มีการจัดงานรื่นเริง และสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ รวมทั้งควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และการจำหน่ายในลักษณะเร่ขายในบริเวณที่มีการจัดงานรื่นเริงและสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ ตลอดจนควบคุม ดูแลสถานบริการให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

สำหรับในพื้นที่ชุมชน ให้ด่านชุมชนเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำตักเตือนประชาชนที่ใช้รถกระบะบรรทุกคนเล่นน้ำไม่ให้มีการนั่งท้ายกระบะ บนหลังคา หรือนั่งในลักษณะห้อยขาท้ายรถกระบะ เพื่อความปลอดภัยในการเล่นน้ำสงกรานต์

นอกจากนี้ ยังให้ดูแลการสัญจรทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ตลอดจนพิจารณาทบทวนการกำหนดประเภทของรถบรรทุก และน้ำหนักการบรรทุกของรถบรรทุก


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 417

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738