ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2562 / 10:39:04  
จ.ลำปาง สรุปผลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 3 สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมาแล้วขับ
จ.ลำปาง สรุปผลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 3 สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมาแล้วขับ
จังหวัดลำปาง สรุปผลรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 3 สาเหตุส่วนใหญ่ยังคงเป็นเมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุรวม 51 ครั้ง บาดเจ็บ 52 คน เสียชีวิต 2 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดลำปาง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ประจำวันที่ 13 เมษายน 2562 (วันที่ 3 ของการรณรงค์) เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 20 คน สะสม 3 วัน (วันที่ 11 – 13 เมษายน 2562) เกิดอุบัติเหตุ 51 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 52 คน

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ การเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ส่วนประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางมีการตั้งจุดตรวจ 26 จุด จำนวน 13 อำเภอ และมีผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 590 คน โดยจากการบังคับใช้กฎหมาย มียานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจรวม 13,590 คัน มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ รวม 6,661 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่มีใบขับขี่ ตามลำดับ


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 369

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738