ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2562 / 13:15:11  
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฉบับที่ 2
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฉบับที่ 2
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฉบับที่ 2 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร) ประธานในการแถลงข่าวผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยได้มอบนโยบายผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ ให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครต่างๆ ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณที่มีการจัดงานรื่นเริงและสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์/ ให้ควบคุมดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจำหน่ายให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี และการจำหน่ายในลักษณะเร่ขายในบริเวณที่มีการจัดงานรื่นเริงและสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ ตลอดจนควบคุมดูแลสถานบริการให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด/ ให้พื้นที่ชุมชน-หมู่บ้าน ตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปรามและตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมทั้งให้คำแนะนำตักเตือนประชาชนที่ใช้รถกระบะบรรทุกคนเล่นน้ำ ไม่ให้มีการนั่งท้ายกระบะ บนหลังคาหรือนั่งในลักษณะห้อยขาท้ายรถกระบะ เพื่อความปลอดภัยในการเล่นน้ำ/ ให้รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อในพื้นที่ทุกช่องทาง และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาทบทวนการกำหนดประเภทของรถบรรทุกและน้ำหนักการบรรทุกของรถบรรทุก
ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 4313

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738