ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2562 / 13:40:15  
วันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น จ.แม่ฮ่องสอนเกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม 1 ครั้ง เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
วันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น จ.แม่ฮ่องสอนเกิดอุบัติเหตุ เพิ่ม 1 ครั้ง เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 13 เมษายน 2562 (วันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น) เกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวันที่ 13 เมษายน 2562 (วันที่ 3 ของช่วงควบคุมเข้มข้น) เกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุช่วงระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย เป็นชาย 3 ราย และหญิง 2 ราย แยกเป็นในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 1 ครั้ง เป็นหญิง 1 ราย อำเภอปาย จำนวน 2 ครั้ง เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย และอำเภอสบเมย จำนวน 2 ครั้ง เป็นชาย 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อเทียบกับข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 2 ราย และมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อย่างเข้มข้น โดยตั้งจุดตรวจและจุดอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มีด่านหลัก ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 25 แห่ง รวมถึงด่านหมู่บ้านทุกพื้นที่ เน้นการคัดกรองและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ โดยสนธิกำลังทุกภาคส่วนทั้งตำรวจ ทหาร อปพร. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการตรวจเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มุ่งให้ผู้สัญจรบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งชาวแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยสูงสุด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738