ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2562 / 16:42:31  
จ.ลำปาง จัดชุดลาดตระเวนเข้าดับไฟป่าและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จ.ลำปาง จัดชุดลาดตระเวนเข้าดับไฟป่าและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง จัดชุดลาดตระเวนเข้าดับไฟป่าและตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ได้รับรายงานจากศูนย์ฯ อำเภอแม่เมาะ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2562 ว่า พบจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 3 จุด โดยชุดลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงไฟป่าบ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง ขุดที่ 1 ได้ลาดตระเวนและเข้าดับไฟป่าบริเวณถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 5 – บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง ซึ่งไฟลามมาจากห้วยปวง ม.4 ต.บ้านดง และชุดลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงไฟป่าบ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง ชุดที่ 2 ได้ลาดตระเวนและเข้าดับไฟป่าบริเวณตามแนวเขตหมู่บ้าน โดยสามารถระงับไฟไว้ได้ทันจนดับหมดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ศูนย์ฯ อำเภอแม่เมาะ ได้แจ้งให้ศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดรถยนต์บรรทุกน้ำออกปฏิบัติงานดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์ฝึกรบพิเศษประตูผา เพื่อเข้าไปดับไฟป่าบริเวณทางโค้งก่อนถึงค่ายประตูผา ขาขึ้น บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขณะเดียวกันชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงไฟป่าบ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดง ผู้ใหญ่บ้านพร้อมราษฎรจิตอาสาได้ออกลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่พบเหตุไฟป่าแต่อย่างใด

ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 291

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738