ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2562 / 20:28:36  
ชาวแม่สะเรียงสืบสานประเพณีขนทรายเข้าวัด
ชาวแม่สะเรียงสืบสานประเพณีขนทรายเข้าวัด
ชาวอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีขนทรายเข้าวัด ในวันที่ 14 เมษยน 2562

ชาวอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีขนทรายเข้าวัด โดยแต่ละครอบครัวจะเดินทางไปยังแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำมักจะแห้งขอด และมีทรายอยู่ขอบแม่น้ำ โดยแต่ละครอบครัวจะช่วยกันนำทรายขึ้นจากน้ำ เพื่อนำไปยังวัดต่างๆ
สำหรับการขนทรายเข้าวัดนั้น เมื่ออดีต คนทางเหนือนิยมมาทำบุญกันทุกวันพระ และใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในชุมชน ทั้งการประชุมในหมู่บ้าน งานประจำปีในหมู่บ้านมักจะนิยมทำในวัด จึงมีความเชื่อว่า การเดินเข้าออกวัดจะมีทรายของวัดติดเท้าไปด้วย เกรงว่าจะเป็นการลักขโมยทรายของวัดออกไป และทำให้เป็นบาป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกุศโลบายให้ทำการขนทรายที่อยู่ขอบแม่น้ำมาถวายแก่วัด โดยการนำมาก่อรวมกันไว้ตรงหน้าพระวิหาร ทำเป็นรูปเจดีย์เพื่อเป็นการนำทรายมาคืนวัดดังเดิม แล้วนำตุงไส้หมู ตุง 12 นักษัตรมาปักไว้เป็นการตกแต่งเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประชาชนมักนิยมทำกันในวันที่ 14 เมษายนของทุกปี โดยเชื่อว่าเป็นวันเนาว์หรือวันเน่า ซึ่งเป็นวันที่ ๒ ของประเพณีสงกรานต์

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738