ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 12:40:21  
ศิษย์เก่า ร.ร.ชุมชนคุณธรรม จัดผ้าป่าระดมทุนมอบให้โรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ปีที่ 99
ศิษย์เก่า ร.ร.ชุมชนคุณธรรม จัดผ้าป่าระดมทุนมอบให้โรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ปีที่ 99
ศิษย์เก่า ร.ร.ชุมชนบ้านผาบ่อง ร่วมกับประชาชนบ้านผาบ่อง จัดผ้าป่าระดมทุนมอบให้โรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบการจัดตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ปีที่ 99

14 เมษายน 2562 ศิษย์เก่า ร.ร.ชุมชนบ้านผาบ่อง ร่วมกับประชาชนบ้านผาบ่อง นำโดย นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ครูอาจารย์ และทอดผ้าป่าศิษย์เก่า ร.ร. ชุมชนบ้านผาบ่อง ( งานรวมพลคนผาบ่อง ปี 2562 ) ณ ลานวัฒนธรรมตำบลผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์ สำนึกรักบ้านเกิด และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ ซึ่งปีนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ครบรอบการจัดตั้งโรงเรียนเป็นเวลา 99 ปี
โดยในช่วงเวลา 17.00 น. จะมีการตั้งขบวนแห่ผ้าป่าจากบริเวณหน้าวัดผาบ่องใต้ แห่ตามถนนในหมู่บ้านไปยังบริเวณลานวัฒนธรรมตำบลผาบ่อง จากนั้น มีพิธีทางศาสนา ทอดผ้าป่า พิธีรดน้ำดำหัวครูอาจารย์ การพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่า เพื่อระดมทุนมาพัฒนาและต่อยอดโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป สำหรับยอดผ้าป่าที่ได้ในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 100,260 บาท

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี / รุจิรา ศรีมูล เครือข่าย สวท.มส.
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738