ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 13:26:33  
นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ช่วงสงกรานต์ 62
นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ช่วงสงกรานต์ 62
นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันที่จุดตรวจด่านหน้าถ้ำ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ขณะเดียวกันที่ด่านตรวจ หน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี ชุดตำรวจด่านตรวจหน้าถ้ำ จำนวน 5 นาย ชุดตำรวจจิตอา สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง 5 นาย เจ้าหน้าที่จากกรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 6 นาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1นาย เจ้าหน้าที่ขนส่ง อำเภอแม่สะเรียง 3 นาย และเจ้าหน้าที่ อส.อ.อำเภอแม่สะเรียง 2 นาย
สำหรับผลการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562ที่ผ่านมา อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 0 ราย ยอดสะสมทั้งหมดรวม 0 ราย
ทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ ยังคงให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศการสงกรานต์ 2562 พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ขับรถอย่างมีน้ำใจ และรักษาวินัยจราจร โดยให้ทุกคนปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738