ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 14:56:42  
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลำปาง กำชับด่านชุมชนกวดขันดื่มแล้วขับ – ขับรถเร็ว
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลำปาง  กำชับด่านชุมชนกวดขันดื่มแล้วขับ – ขับรถเร็ว
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดลำปาง กำชับด่านชุมชนกวดขันดื่มแล้วขับ – ขับรถเร็ว พร้อมเตรียมแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชน หลังจากหยุดเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ได้สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง บาดเจ็บ 8 คน เสียชีวิต 1 ราย สะสม 4 วันคือ ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 60 ครั้ง บาดเจ็บ 60 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ การเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ส่วนประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง จึงได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการเรียกตรวจของด่านชุมชน เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะดื่มแล้วขับและขับรถเร็วในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ รวมถึงดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์และบริเวณจัดงานรื่นเริง และดูแลการเปิด – ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โดยกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738