ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 15:04:47  
จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเข้มงวด ใช้มาตรการทางกฎหมายดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์..//
จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเข้มงวด ใช้มาตรการทางกฎหมายดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์..//
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกด่านตรวจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ จุดใดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งต้องดูแลอย่างเข้มข้น เน้นย้ำห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หากพบจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุด..//

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง และข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เข้มงวด และต่อเนื่อง เน้นย้ำให้มีประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ ณ จุดตรวจ จุดบริการ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานรื่นเริง หรือสถานบริการ หากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ให้ยึดกุญแจรถไว้ก่อน และให้หยุดพักจนหายจากอาการมึนเมา แล้วค่อยให้เดินทางต่อ เพื่อความปลอดภัยกับตัวผู้ขับขี่เอง เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเมาสุราแล้วขับรถ ส่วนพื้นที่ใด และช่วงเวลาใดที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อย ขอให้ทุกหน่วยกำกับควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ ขอให้ดูแลความปลอดภัยกับสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำเป็นพิเศษ เนื่องจากประชาชน และนักท่องเที่ยวบางส่วน ได้ไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน ที่สำคัญที่สุด คือห้ามให้ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ และห้ามจำหน่ายสุราให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และหากพบว่ามีผู้กระทำผิด จะดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด
อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงดำเนินการยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มข้น และต่อเนื่อง มีการปรับแผน และปรับมาตรการในทุกๆวัน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738