ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2562 / 15:37:42  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจ ..//
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจ ..//
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จุดตรวจความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน กำชับให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง..//

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจต่างๆ ที่มีการบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา เพื่อรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่จุดตรวจบูรณาการและจุดบริการ แยกหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย และบริเวณแยกท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ของด่านชุมชน และจุดตรวจบูรณาการ ป้องปราม ตักเตือน ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการขับขี่ยานพาหนะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น สกัดกั้นผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมาไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้ง ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์น้อยที่สุด

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738