ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2562 / 17:05:16  
แม่ทัพน้อยที่ 3 เผย สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย เน้นย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัด ยังคงคุมเข้มทุกมาตรการ
แม่ทัพน้อยที่ 3 เผย สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย เน้นย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัด ยังคงคุมเข้มทุกมาตรการ
แม่ทัพน้อยที่ 3 เน้นย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุมเข้มทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย

พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัดภาคเหนือ ให้คุมเข้มทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย ภายหลังเกิดฝนตกในหลายพื้นที่ โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัดจะต้องติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำการการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในชุมชน ตลอดจนสร้างแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องปรามการเกิดจุดความร้อน เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าขึ้นได้
สำหรับการใช้อากาศยาน MI 17 ยังคงบินดับไฟในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะนี้บินตักน้ำช่วยดับไฟในพื้นที่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส่วนอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะบินดับไฟในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เนื่องจากยังเกิดจุดความร้อนต่อเนื่อง ด้านอากาศยานของกองทัพอากาศ บ.ล.2 ก(BT-67) ขึ้นปฏิบัติการบินจากสนามบินเชียงใหม่ โปรยละอองน้ำ 3,000 ลิตร เป้าหมายบริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ ข่วงประตูท่าแพ
ทั้งนี้ ข้อมูลค่าจุดความร้อนสะสมประจำปี 2562 ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 17 เมษายน 2562 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือเกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 7,947 จุด เกิดในพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 3,708 จุด , ในพื้นที่ป่าสงวน จำนวน 3,660 จุด และในเขต สปก.จำนวน 239 จุด

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738