ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2562 / 22:00:03  
เริ่มแล้วงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562 ณ วัดหมอกจำแป่
เริ่มแล้วงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562 ณ วัดหมอกจำแป่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับวัดหมอกจำแป่ เชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2562 ณ วัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับวัดหมอกจำแป่ เชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2562 ณ วัดหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยในช่วงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีพิธีปลงผมส่างลอง จำนวน 18 องค์ และจางลอง 2 องค์ ณ วัดหมอกจำแป่ โดยมีท่านพระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง ท่านพระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดหมอกจำแป่ พร้อมด้วยนางเครือวัลย์ ธรรมายอดดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสมศักดิ์ ณ มาตรคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมพิธีปลงผมส่างลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี
สำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562 ของวัดหมอกจำแป่ ในวันที่ 19 เมษายน วันรับส่างลอง วันที่ 20 เมษายน แห่ส่างลองขอขมาตามหมู่บ้าน วันที่ 21 เมษายน แห่เครื่องไทยทาน (แห่ครัวหลู่) วันที่ 22 เมษายน วันบรรพชาสามเณร (ข่ามส่าง) และอุปสมบท
จึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ณ วัดหมอกจำแป่ เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี / รุจิรา ศรีมูล เครือข่าย สวท.มส.
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 239

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738