ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 14:07:59  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รุดลงพื้นที่อำเภอเวียงชัย หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในหนองหลวงแห้งแล้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รุดลงพื้นที่อำเภอเวียงชัย หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในหนองหลวงแห้งแล้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมหารือกับส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงแห้งแล้ง ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

วันนี้ (15 พ.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงแห้งแล้ง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 เชียงราย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงแห้งแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยมี นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย โครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลเมืองชุม และเทศบาลตำบลห้วยสัก เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย กล่าวรายงานสถานการณ์สภาพปัญหาน้ำในหนองหลวงว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินจากตะกอนดินที่สะสมมานาน ปัญหาน้ำขุ่นจากดินโคลน การบุกรุกของราษฎรที่ทำกิน ขาดงบประมาณการบริหารจัดการในการพัฒนาหนองหลวงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เบื้องต้นได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำ โดยตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหา ภายหลังจากการสอบแนวเขตที่ดินชัดเจน ให้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบประตูน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาจากผลกระทบดังกล่าว โดยให้มีการปรับสภาพหนองหลวง เช่น การสร้างฝายเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดลอกหนองหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้น
ขณะที่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับปัญหาการบุกรุกของราษฎรที่ทำกิน โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คืนพื้นที่กับเทศบาลท้องที่ ภายใน 1 เดือน ไม่มีความผิด โดยคณะทำงานระดับอำเภอเป็นผู้ออกคำสั่ง ซึ่งหากพ้นกำหนดตามคำสั่งฯ ให้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเทศบาลทั้ง 3 ตำบล กำลัง 3 ฝ่าย ร่วมตรวจสอบและยึดพื้นที่คืน
สำหรับปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองหลวงร่วมกัน พบว่าปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีอยู่ประมาณ 1,600,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมทั้งส่งให้พื้นที่ทำการเกษตรด้านท้ายประตูระบายน้ำหนองหลวงบางส่วน จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนปกติ ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ทำการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองหลวงขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีการตั้งกฎกติกาในการส่งน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยกรมชลประทานมีหน้าที่ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ประสาน ติดตาม และให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นกรมชลประทานได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถแบ็กโฮพร้อมด้วยเรือขุด เข้าขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหลวงและกำจัดวัชพืชภายในอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังเตรียมเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738