ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 18:02:19  
คณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
คณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
คณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

          วันนี้ (15 พ.ค.62) ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครหลวงฮานอย และกรรมการสมาคมหนังสือพิมพ์นครหลวงฮานอย นำโดย Mr.Nguyen Minh Duc บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจนครหลวงฮานอย โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศ
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่จะเน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ โดยทำงานร่วมกับสื่อมวลชนและหน่วยงานราชการ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทั้งในจังหวัดและระหว่างประเทศต่อไป
          ทั้งนี้ คณะฯ มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการสื่อสารมวลชน ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีการศึกษาดูงาน และผลัดการเป็นเจ้าภาพในทุกปี


ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738