ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 18:02:40  
จังหวัดลำปาง ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด อำเภอ ติดตามผลการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทันที ต่อเนื่องและรายงานผล
จังหวัดลำปาง ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด อำเภอ ติดตามผลการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทันที ต่อเนื่องและรายงานผล
จังหวัดลำปาง ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัด อำเภอ ติดตามผลการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทันที ต่อเนื่องและรายงานผล

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน มีการเน้นย้ำและทบทวนบทบาทหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว
จากการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 5,001 เรื่อง เรื่องยุติ 4,686 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 315 เรื่อง
โดยในที่ประชุมมีการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานผล และบางเรื่องไม่สามารถดำเนินการหาข้อยุติได้ให้ตั้งคณะทำงานร่วมกันพิจารณา และขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม.//

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 239

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738