ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 06:24:55  
เรือนจำอำเภอฝาง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 73 คน
เรือนจำอำเภอฝาง ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 73 คน
เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 73 คน พร้อมจัดงานพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2/2562

วานนี้( 15 พ.ค.62) นายเปรมศักย์ ศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ซึ่งเรือนจำอำเภอฝาง มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวรอบแรก จำนวน 73 ราย โดยแยกเป็นผู้หญิง จำนวน 6 ราย ผู้ชาย จำนวน 67 ราย
ในวันเดียวกัน เรือนจำอำเภอฝาง ยังได้จัดงานพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2/2562 ณ บริเวณโรงจัดเลี้ยงอาหาร ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกับญาติอันเป็นการสร้างความอบอุ่นให้แก่นักโทษเด็ดขาด คลายความกังวลที่มีต่อกัน อีกทั้งเพื่อให้นักโทษเด็ดขาดหรือผู้ต้องขังอื่นมีความรู้สึกที่ดี มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีและเข้าอยู่ร่วมกับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ ซึ่งการเยี่ยมญาติใกล้ชิดครั้งนี้ มีจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยม จำนวน 194 ราย ญาติเข้าเยี่ยม จำนวน 463 ราย

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 404

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738