ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 06:51:46  
ชาวบ้านบ้านน้ำล้อม อ.เกาะคา สุดปลื้ม ยิ้มเปิดถนนสายใหม่เส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
ชาวบ้านบ้านน้ำล้อม อ.เกาะคา สุดปลื้ม ยิ้มเปิดถนนสายใหม่เส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
การปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องภายใต้การนำของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยได้มีการนำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตท้องที่ชุมชนบ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด มาใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในชุมชนเขตท้องที่

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ชุมชนบ้านน้ำล้อม สอบถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุกดิบ และปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก” เส้นทางสายรองผ่านพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา เชื่อมต่อไปถึงบ้านทุ่งแอ้ว ตำบลลำปางหลวง ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินกว่า 1,178,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมระยะทางยาวกว่า 350 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากเส้นทางถนนสายดังกล่าว แต่เดิมเป็นเส้นทางรถจักรยาน และเป็นถนนดินลูกรัง มีสภาพคับแคบชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะเต็มไปด้วยหลุมบ่อโคลน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเส้นทางมีความจำเป็นต้องใช้ถนน เกิดความยากลำบากและล่าช้า บางครั้งได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และแบ่งปันเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านบ้านน้ำล้อม จังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ดำเนินการจัดสร้างถนนเส้นทางสายดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทางด้วย ตลอดจนยังเพื่อให้เกษตรในท้องที่สามารถใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายยังเขตพื้นที่ตัวเมืองและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถนนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นี้สามารถลัดเลาะผ่านไปถึงตำบลลำปางหลวงได้ โดยปัจจุบันเส้นทางถนนสายดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านในชุมชนท้องที่ต่างรู้สึกดีใจและมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านที่ได้รับถนนใหม่ โดยได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน ซึ่งได้มีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นกล่าวคำอวยพรทำพิธีเปิดการใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำล้อม ได้ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณมาเพื่อในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
อย่างก็ไรตามในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมชาวบ้านบ้านน้ำล้อม ยังมีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของการขุดลอกคลองส่งน้ำ และรางระบายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันในหลายพื้นที่มีความตื้นเขิน ทำให้ท้องที่ชุมชนมักเกิดปัญหาน้ำท่วมจากน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝน โดยในส่วนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทราบว่า ปัญหาของชุมชนพื้นที่กำลังจะได้รับการแก้ไขในเร็วๆ นี้ โดยในปี 2562 จะมีโครงการเข้ามาดำเนินการในพื้นที่หลายโครงการ ทั้งโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมวางกล่อง GABION, โครงการสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง, โครงการขุดลอกลำน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ เป็นต้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 302

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738