ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2562 / 09:53:31  
ปภ.ลำปาง เตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ
ปภ.ลำปาง เตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง (ปภ.ลำปาง) ได้เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือประชาชาชนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากแผ่นดินไหว ภัยแล้ง และอุทกภัย รวมไปถึงภัยต่าง ๆ นายชัยธวัชฯ กล่าวต่อไปว่า ในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ นั้น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน คือ ช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังจากที่เกิดภัยแล้ว มีการดำเนินการเตรียมแผนที่จะรับมือกับภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น มีการดำเนินการตามข้อสั่งการ และเตรียมพร้อมทางด้านเครื่องมือเครื่องไม้ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรให้พร้อมเพรียงเพื่อเตรียมรับมือกับภัยต่าง ๆ ที่จะอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับในหน้าฝนนี้ อาจจะมีฝนตกหนักในบางช่วงเวลา และเกิดพายุตามมาด้วย จึงขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมตัวไว้ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมไปถึงเบอร์โทร.ติดต่อผู้นำชุมชน, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย,เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เพื่อติดต่อประสานงานแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นและขอความช่วยเหลือ รวมทั้งให้เตรียมเครื่องยังชีพไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นไฟฉาย,น้ำดื่ม,ยารักษาโรค,อาหารสำเร็จรูป และเครื่องยังชีพอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเมื่อเมื่อพี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือพบเห็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ปภ.1784 และสายด่วนขอความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669../

ข่าวโดย : ชาคริต แสนสุยะ
บรรณาธิการ : นายพิทยา แสงรัตนา
หน่วยงาน : สวศ.ลำปาง
อ่าน : 899

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738