ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2562 / 13:33:10  
รองปลัด พณ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สับปะรดในพื้นที่ จ.ลำปาง
รองปลัด พณ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สับปะรดในพื้นที่ จ.ลำปาง
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสับปะรดที่จังหวัดลำปาง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรพัฒนาและรักษาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรดในพื้นที่จังหวัดลำปาง ว่า จากผลกระทบของปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลต่อปริมาณรวมทั้งคุณภาพของผลผลิตในช่วงต้นฤดู แต่หลังจากมีฝนตกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ผลผลิตเริ่มฟื้นตัว และทยอยเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ได้ราคาดีและมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจุบันปริมาณผลผลิตสับปะรดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

นอกจากนี้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) “ไร่ช่างเอก” ของนายกฤษณะ สิทธิหาญ ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งแม้ประสบปัญหาภัยแล้ง แต่มีการวางแผนการผลิตแบบปราณีต ดูแลระบบการให้น้ำ และควบคุมรักษาคุณภาพผลผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ โดยนำองค์ความรู้ นวัตกรรม มาดัดแปลงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถจำหน่ายได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจำในภูมิภาค จะคอยดูแลและทำหน้าที่ในการเพิ่มช่องทางการตลาด ประสานผู้ซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ดังนั้น จึงอยากขอความร่วมมือเกษตรกรพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้วย


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 331

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738