ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2562 / 13:54:45  
กรมควบคุมโรค แนะ 4 วิธีรับมือโรคมือ เท้า ปากในเด็ก เน้นให้สถานศึกษาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคที่มักพบในช่วงฤดูฝน
กรมควบคุมโรค แนะ 4 วิธีรับมือโรคมือ เท้า ปากในเด็ก เน้นให้สถานศึกษาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคที่มักพบในช่วงฤดูฝน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะ 4 วิธีรับมือโรคมือ เท้า ปากในเด็ก โดยเน้นให้สถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้า สอนให้ล้างมือเป็นประจำ หากพบว่าเด็กมีอาการไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสหรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา และแยกเด็กออกมาพักฟื้นจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคที่มักพบในช่วงฤดูฝน เตรียมประสานและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มที่

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวพบเด็กนักเรียนของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ที่ป่วยด้วยไข้ ออกผื่นหลายรายนั้น กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) ได้ประสานข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยเบื้องต้นพบว่าการเจ็บป่วยครั้งนี้เกิดขึ้นในระดับชั้น ม.1 ซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กำลังสอบสวนโรคและรอผลยืนยันการวินิจฉัยโรคอย่างชัดเจนอีกครั้ง
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้สั่งการไปยังสำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก และโรคอื่นๆ ที่มักพบในช่วงฤดูฝน โดยเตรียมประสานข้อมูลและสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มที่
สำหรับโรคมือ เท้า ปาก ทางกรมควบคุมโรค แนะนำ 4 วิธีในการป้องกัน ได้แก่ การลดการสัมผัสเชื้อ โดยเชื้อโรคมือ เท้า ปาก จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่น ของใช้จะทำให้เชื้อกระจายสู่ผู้อื่นได้ หากลดการสัมผัส จะสามารถป้องกันการรับเชื้อได้/ ให้หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม/ หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น และหากพบผู้ป่วยควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย ควรแยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่นๆ ในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการแพร่กระจายเชื้อ
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ควรมีการคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อตรวจดูนักเรียนที่มีอาการแสดงของโรค คือ มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น หากพบเด็กป่วยให้แยกออกและแจ้งผู้ปกครองให้รับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ส่วนผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบมีอาการข้างต้นควรให้หยุดเรียนและพักรักษาจนกว่าจะหาย ถ้าหากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
ข้อมูลจาก: สคร.4 สระบุรี/สำนักโรคติดต่อทั่วไป/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 306

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738