ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2562 / 15:19:03  
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง เตรียมจัดอบรมขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง เตรียมจัดอบรมขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904             ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง เตรียมจัดอบรมขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 ในห้วงเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 8 หน่วยงาน เป้าหมายกว่า 8,000 คน

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ได้จัดอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อให้ความรู้เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ และประชาชนจิตอาสา โดยจัดอบรมในเดือนมีนาคม – เมษายน และพฤษภาคม 2562 รวม 7 รุ่น จำนวน 9,119 คน (กลุ่มเป้าหมายหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน) และจะมีแผนการจัดอบรมขยายผลโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน จำนวน 8 รุ่น ดังนี้
1. มณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป้าหมาย ผู้เข้าอบรม 1,000 คน
2. โรงเรียนลำปางกัลยาณี วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จำนวน 550 คน
3. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า) ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 2,000 คน
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน 700 คน
5. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ภาคเช้า) ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 1,400 คน
6. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (ภาคบ่าย) ณ องค์การบริหารจังหวัดลำปาง จำนวน 600 คน
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 1,060 คน
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จำนวน 1,000 คน
โดยเนื้อหาสำคัญๆ ในการอบรม กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของ บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ประเภทของการทำจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการทำจิตอาสา และการทำนุ บำรุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสาอีกด้วย.//

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 371

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738