ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 08:47:18  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.แม่ปะ อ.เถิน ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.แม่ปะ อ.เถิน ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกตรวจเยี่ยมราษฎรพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่ปะหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน เพื่อตรวจติดตามดูสถานการณ์และผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งเยี่ยมชมดูผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอรับงบประมาณมาใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง หรือก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตท้องที่ ตลอดจนเพื่อจะร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม โดยเพื่อต้องการจะช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขเติมเต็มรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำการตรวจติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากภัยแล้งในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่ปะหลวง ซึ่งได้รับทราบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ พบว่าตลอดช่วงหน้าแล้งที่ได้เพิ่งผ่านพ้น ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ต่างต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนบ้านแม่ปะหลวงเป็นชุมชนนอกเขตพื้นที่ชลประทาน เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งจะแล้งหนักมาก แต่ในขณะเดียวกันเมื่อถึงช่วงฤดูฝนกลับพบว่าในพื้นที่จะมีน้ำจำนวนมากไหลหลากจนไปกัดเซาะแนวตลิ่งลำน้ำ หรือลำห้วยให้พังเสียหาย และยังทำให้ถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรถูกตัดขาด ชาวบ้านต้องประสบกับความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาภัยแล้งและน้ำไหลหลากที่เกิดขึ้นได้เป็นปัญหาซ้ำซาก เป็นทุกข์ของชาวบ้านที่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำแทบจะทุกปี ที่ผ่านมาทางชุมชนได้มีการจัดสร้างพนังกั้นแนวตลิ่งลำห้วยไว้เพื่อป้องกันการกัดเซาะ แต่ในปีที่ผ่านมาได้ถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ โดยในส่วนนี้เพื่อเป็นการแก้ไขบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากให้กับชาวบ้าน เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของชาวบ้าน เป็นโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยแม่ปะ จัดทำกำแพงหินป้องกันตลิ่งลำห้วยเพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งพัง ขนาดความยาว 80 เมตร สูงเฉลี่ย 5 เมตร โดยทางหน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวนเงินกว่า 485,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการจัดสร้าง
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมติดตามดูผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว โดยพบว่าปัจจุบันกำแพงหินที่ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจัดสร้างให้ ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ต่างรู้สึกดีใจและโล่งอกที่ปัญหาความเดือดร้อนได้ถูกแก้ไข โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้อาวุโส ในชุมชนบ้านแม่ปะหลวง ต่างได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกทั้งในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ การจัดสร้างฝายเพื่อจะได้เป็นแหล่งพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง พร้อมทั้งได้ฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และพร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ปะหลวง ที่ได้รับกำแพงหินป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ปะใหม่ โดยได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้มีผู้อาวุโสในหมู่บ้านและชาวบ้านคนอื่นๆ มาร่วมเป็นตัวแทนในการตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนชื่นมื่น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 440

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738