ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 13:02:35  
อำเภอแม่เมาะ Kick Off กิจกรรม “ 1 ปี 1ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า”
อำเภอแม่เมาะ Kick Off กิจกรรม “ 1 ปี 1ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า”
อำเภอแม่เมาะ Kick Off กิจกรรม “ 1 ปี 1ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า” ตามโครงการ ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา

วันนี้ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ บริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการอำเภอแม่เมาะ ไปจนถึงลานหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่เมาะ ประมาณ ๓๗๐ คน ร่วม Kick off กิจกรรมจิตอาสา " ๑ ปี ๑ ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า " ตามโครงการ " ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา " โดยปลูกต้นเหลืองอินเดียและต้นทองอุไร เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด"ปลูกป่าในใจคน"อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดสภาวะอากาศร้อน ภัยแล้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 319

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738