ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 13:26:36  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรมของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินในการจัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้ง 13 อำเภอ จากการพิจารณา จังหวัดลำปางมีมติจัดสรรทุนทั้งสิ้น 130 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท รวมเป็นเงิน 130,000.- บาท โดยจะได้มอบหมายให้พัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ได้พิจารณาเสนอชื่อเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อไป

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 331

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738