ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 14:50:58  
สสจ.เชียงใหม่ เดินหน้าควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก แนะให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป 1 ข
สสจ.เชียงใหม่ เดินหน้าควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันสถานการณ์โรคไข้เลือดออก แนะให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป 1 ข
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่รุนแรง ย้ำเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด

นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย มีการระบาดหนัก มาตั้งแต่ต้นปี 2562 จากการตรวจสอบพบว่า โรคไข้เลือดออกที่ระบาดในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่ 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดใน 4 สายพันธุ์ หากเป็นการป่วยไข้เลือดออกครั้งที่ 2 จะยิ่งมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2562 ถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 239 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสะเมิง
สำหรับแนวทางการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จากสถานการณ์การระบาดของ โรคไข้เลือดออกที่รุนแรง ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะมีการเฝ้าระวังโรคและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ หากพบว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ แจ้งหรือแนะนำให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ยังแนะนำให้ทุกครัวเรือนป้องกันไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5 ป 1 ข ได้แก่ 1.ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลงไปวางไข่ 2.เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน 3.ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร 4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด 5.ปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นนิสัย และ 1 ข คือ ขัดล้างไข่ยุงทุกสัปดาห์ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในภาชนะหรือเศษวัสดุที่มีน้ำขังให้หมดไป


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738