ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 16:00:53  
จังหวัดน่าน จัดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
จังหวัดน่าน จัดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
จังหวัดน่าน จัดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ ให้สามารถกระจายสู่มือผู้บริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว(ข่วงน้อย) เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมสินค้าสหกรณ์ ให้สามารถกระจายสู่มือผู้บริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้า ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายสินค้าของกลุ่มสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ทางด้าน นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางคณะกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ รวมถึงการสร้างแบรนด์ ภายใต้สัญลักษณ์ตราสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น การจัดโครงการมหกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอิสานและภาคกลาง โดยเน้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีศักยภาพและความพร้อมเป็นหลัก โดย ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้นำสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารแปรรูป อาหารทะเล ผลไม้ กล้าพันธุ์ไม้ สินค้าทางการเกษตร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ตกแต่ง มาจำหน่ายในราคาที่พิเศษและเป็นธรรม ในงานครั้งนี้จังหวัดน่าน ได้ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 ที่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (ข่วงน้อย) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค ในพื้นที่ 4 ภาคมาจำหน่าย มากกว่า50 บูธ และในงานยังมีการแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้านให้ผู้มาเที่ยวงานได้รับชมด้วยตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน ด้วย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 282

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738