ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 09:22:21  
ชาวบ้านอีก 2 ชุมชน ใน อ.เมืองลำปาง ยิ้มชื่นมื่นร่วมทำพิธีเปิดถนนเส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
ชาวบ้านอีก 2 ชุมชน ใน อ.เมืองลำปาง ยิ้มชื่นมื่นร่วมทำพิธีเปิดถนนเส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง
ยังคงต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ล่าสุด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำปาง ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ออกทำการเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตท้องที่ พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 มาใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน ในเขตท้องที่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 และบ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้าน จากทั้ง 2 ชุมชน ที่ได้มาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมสอบถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุกดิบ และปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมทั้งได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง “เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต” เส้นทางสายหลักภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างบ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 กับ บ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ระยะทาง 1,948 เมตร ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,672,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมถนนเส้นทางผ่านหมู่บ้าน ในช่วงระยะดังกล่าว ได้เกิดการชำรุดพื้นผิวการจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร เมื่อมีฝนตกมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางถนนสายนี้ทำการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายยังพื้นที่ตัวเมืองในเขตจังหวัด มักต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งสำหรับถนนสายนี้นับเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ในการสัญจร โดยมีประชาชนใช้ประโยชน์เฉพาะใน 2 หมู่บ้าน รวมแล้วกว่า 600 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ยังไม่นับรวมประชาชนจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้อาศัยเป็นเส้นทางลัด สัญจรไปทำงานยังพื้นที่ต่างๆ อีกหลายร้อยครัวเรือน
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ทั้งในชุมชนบ้านทรายมูล และชุมชนบ้านทรายมูลพัฒนา รวมถึงชุมชนใกล้เคียง จังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นทางสายดังกล่าวขึ้น โดยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทาง ตลอดจนเพื่อให้เกษตรในพื้นที่ได้ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ไปจำหน่ายยังเขตพื้นที่ตัวเมืองและชุมชนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางถนนดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านในชุมชนท้องที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านบ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 และบ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ ที่ได้รับถนนใหม่พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยมีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นกล่าวอวยพรทำพิธีเปิดการใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ โดยเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านต่างได้ออกมากล่าวชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณมาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 1359

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738