ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 11:37:40  
จังหวัดแพร่ จัดโครงการหน่วยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดแพร่ จัดโครงการหน่วยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดแพร่ จัดโครงการหน่วยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการตรวจรักษาโรค ทันตกรรม ตรวจวัดสายตา และสุขภาพจิต มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต รวม 148 ราย

วันนี้(11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอร้องกวาง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง จิตอาสาพระราชทาน ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน ให้บริการทันตกรรม ตรวจวัดสายตา และสุขภาพจิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลร้องกวาง ร่วมออกรับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 148 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 8 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 5 ราย พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบแว่นตาจำนวน 98 อัน ให้แก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาสและผู้มีปัญหาสายตายาวในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 201

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738