ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 12:08:47  
พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่คัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น และเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2562
พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่คัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น และเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 นางศลิษา ม่วงใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นางอุทัยวรรณมินสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 และกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 ลงพื้นที่บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก และบ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ระดับจังหวัด,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน,กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักฯ,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)และครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ที่มีผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ระดับจังหวัด เพื่อจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน และกลั่นกรองพัฒนากรผู้รับผิดชองงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 565

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738