ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 13:11:10  
จิตอาสา อ.วังเหนือ Kick off "1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า" ตามโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา"
จิตอาสา อ.วังเหนือ  Kick off  "1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า" ตามโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา"
จิตอาสาอำเภอวังเหนือ Kick off "1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า"ตามโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา"

เช้าวันนี้ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาอำเภอวังเหนือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Kick off “1 ปี 1 ต้น ชาวลำปางทุกคน ปลูกป่า” ตามโครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา” เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า เพิ่มพื้นที่ป่า ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีค่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ดอก สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมตามแนวคิด “ปลูกป่าในใจคน” อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน เพิ่มความร่มรื่น เขียวขจี ลดสภาวะอากาศร้อน ภัยแล้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ณ บริเวณป่าเสื่อมโทรม บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 400 คน

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 509

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738