ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 13:43:36  
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองแม่ข่า โดยนำนวัตกรรมชุดกรองน้ำในการบำบัดน้ำเสียกลับให้มีคุณภาพก่อนปล่อยสู่ลำคลอง
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองแม่ข่า โดยนำนวัตกรรมชุดกรองน้ำในการบำบัดน้ำเสียกลับให้มีคุณภาพก่อนปล่อยสู่ลำคลอง
วันนี้ (12 มิ.ย. 62) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อเสนอแนวทางการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายชุมชน เทศบาล เครือข่ายคนรักคลองแม่ข่า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          โดยการหารือร่วมกับ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต อนุกูลอำไพ ได้นำเสนอนวัตกรรมชุดกรองน้ำเสียเพื่อจัดการปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ร่วมกับวิธีการเดิมที่อาศัยวิธีการตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยหลักการทำงานของชุดกรองน้ำเสียนี้จะบำบัดน้ำเสียทั้งในด้านกายภาพและเคมี ทางด้านกายภาพจะทำให้น้ำมีความใสสะอาดมากขึ้น ส่วนทางด้านเคมีก็จะใช้โอโซนเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลอง ทั้งนี้จุดเด่นของชุดกรองน้ำนี้ยังสามารถกรองน้ำได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นจะต้องพักน้ำทิ้งไว้ และเป็นระบบอัตโนมัติไม่ที่ต้องใช้แรงงานคนอีกด้วย
          จากการประชุมดังกล่าวจะได้มีการทดลองติดตั้งชุดกรองน้ำเสียบริเวณสะพานอัษฎาธร ซึ่งเป็นแหล่งตลาดสดและชุมชนที่มีคุณภาพน้ำแย่ที่สุด และเป็นจุดที่มีการปล่อยน้ำเสียลงในคลองแม่ข่ามากที่สุด เพื่อทดสอบการทำงานและติดตามผลที่ได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หากนวัตกรรมชุดกรองน้ำดังกล่าว สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองแม่ข่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะได้นำมาพิจารณาและดำเนินการตามแผนในการพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อให้คลองแม่ข่ากลับมาใสสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์/คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : จันทนา อ้นคำ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 246

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738