ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 14:18:55  
จังหวัดลำพูน ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด “ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนจากเหตุอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล”
จังหวัดลำพูน ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด “ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนจากเหตุอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล”
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด “ภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม ด้านการอพยพประชาชนจากเหตุอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร ตำรวจ อำเภอ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครจิตอาสา และภาคเอกชน นายประพันธ์ สนิทมัจโร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เริ่มมีความถี่และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นผมาจากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภัยจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่อนข้างถี่ จังหวัดลำพูนเป็น 1 ใน 21 จังหวัด มีรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่าน คือ รอยเลื่อนแม่ทา มีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร จังหวัดลำพูน จึงมุ่งที่จะเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น สำหรับการฝึกในครั้งนี้ ได้จำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ ณ วัดดอยขะม้อ อ.เมืองลำพูน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังหลายพื้นที่ในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องปฏิบัติการในการวางแผน และระดมกำลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในลักษณะต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน 053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 360

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738