ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 15:30:15  
ตำรวจสันติบาลจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3
ตำรวจสันติบาลจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3
ตำรวจสันติบาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ให้ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย

ที่ โรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3 โดยมี หน่วยตำรวจสันติบาลเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยาจำนวนมากเข้าร่วม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบเนื่องมาจากการที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการข่าวในลักษณะการกระทำผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และนโยบายความมั่นคงของรัฐในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความมั่นคงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความสมานสามัคคีของคนในชาติ
ด้าน พ.ต.ต.ภัทรพงษ์ เสยกระโทก สารวัตรกองกำกับการ 3 กองบังคับการหัวหน้าตำรวจสันติบาล 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ เริ่มตั้งแต่ปี 2554 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล ในการระวังป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ โดยในการอบรมจะมีการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเคารพ เทิดทูน และร่วมกันปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738