ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 15:48:22  
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งคัดเลือกหมู่บ้านอินทรีย์ ( Organic Valley ) แห่งใหม่
จังหวัดลำพูนส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งคัดเลือกหมู่บ้านอินทรีย์ ( Organic Valley ) แห่งใหม่
" พาณิชย์จังหวัดลำพูน " ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านป่าป๋วย จังหวัดลำพูน หลังคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ ( Organic Valley ) แห่งใหม่

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ตอน "พาณิชย์ลำพูน ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์บ้านป่าป๋วยสู่ตลาดสากล พร้อมนำนโยบายรัฐบาลผลักดันสินค้าและบริการท้องถิ่นออกสู่ตลาดโลก (Local to Global)" หลังจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานและทำการเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Valley) แห่งใหม่ ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ หมู่ 3 บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งจะออกอากาศช่วงรายการ "ข่าวเช้าไทยรัฐ" ทางสถานีโทรทัศน์ "ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 HD" ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00-08.30 น.
พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เดินหน้าส่งเสริมหมู่บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Village หลังจากการประเมินพบว่าเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Organic Thailand รวมถึงมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล ส่วนการแปรรูปมีมาตรฐาน อย. HALAL มีการบริหารจัดการระบบตลาดในชุมชนของตนเอง เป็นต้น ในส่วนของการเข้าไปสนับสนุนของพาณิชย์จังหวัดลำพูนนั้น มีทั้งการอบรมเกษตรกรในเรื่องระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับช่วงการผลิต ประสานจัดหาช่องทางการตลาด ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า และต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการสร้างให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเกิดการขยายตัวสู่ Local to Economy ต่อไป
ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ กล่าวว่า หมู่บ้านป่าป๋วยของเรา มีความเข้มแข็งมาก และชาวบ้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนผลผลิตเป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางกลุ่มฯ เองก็เป็นแกนหลักในการผลักดันชาวบ้านให้หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น ลำไย กระเทียม หอมแดง มะม่วง ผักต่างๆ ส่วนหนึ่งก็นำมาแปรรูป และทำฟรีชดรายเพิ่มมูลค่าของสินค้า ในด้านการตลาด และความรู้ต่างๆ นั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากคำแนะนำของทางพาณิชย์ที่ช่วยให้เราเป็นที่รู้จัก และส่งเสริมทั้งการอบรม และเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายผลผลิตได้มากกว่าแต่ก่อน ทั้งตลาดใหม่ๆ ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยยกระดับและต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสู่ตลาดโลกด้วย (Local to Global)

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน 053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 455

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738