ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 16:17:56  
จิตอาสาน่าน ปลูกหญ้าแฝก 50,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จิตอาสาน่าน ปลูกหญ้าแฝก 50,000 กล้า  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดน่าน โดยมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) ที่ กรมทหารพราน ที่ 32 (โครงการทหารพันธ์ดี) พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.38 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวนกว่า 500 คน ลงพื้นที่รวมพลังทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สนองพระราชดำริตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ทำการต้นกล้าแฝก จำนวน 50,000 กล้า ในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี การปลูกหญ้าแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้อุดมสมบูรณ์ป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน ปรับสภาพ ดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้ง เพื่อเสริมความแข็งแรงของตลิ่ง/ดิน ให้คงสภาพดีสามารถกัก เก็บน้ำ ให้พื้นที่ทำการเกษตร ได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร สืบต่อไป

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 258

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738