ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 17:09:09  
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนเกษตรกรเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนเกษตรกรเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนเกษตรกรเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 16 มิถุนายน 2562 เข้าคูหากาเบอร์เดียว

นางณัติกานต์ บุญเจริญ รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น.พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภูมิภาคที่ 1 มี 17 จังหวัดภาคเหนือ มีผู้แทนเกษตรกรได้ 5 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจำนวน 26 คน โดยเกษตรกร 1 คนสามารถลงคะแนนได้ 1 หมายเลขเท่านั้น
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 หน่วย ในเขตพื้นที่ 7 อำเภอ เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,994 คน ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ได้ที่ว่าการอำเภอตามที่เกษตรกรมีภูมิลำเนา
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนตามวัน เวลาดังกล่าว/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 358

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738